SELAMAT DATANG.....UNTUK PERTANYAAN BERKAITAN TAKAFUL IKHLAS BOLEH TINGGALKAN PESANAN @ HUBUNGI SAYA:ZULHILME@ABGANGAH 016-763 2585 abgangah@hotmail.com

Selasa, 8 Januari 2013

PELAN KHAS UNTUK WANITA


Memberikan pampasan kewangan dan perlindungan kanser khusus untuk wanita dan penyakit wanita selain daripada pampasan kematian dan juga kehilangan upaya kekal menyeluruh disamping memberikan pulangan melalui jumlah simpanan dan pelaburan terkumpul didalam Akaun Pelaburan Peserta sehingga tempoh sijil matang.

Manafaat Kehamilan bermaksud penyakit yang menyebabkan kesukaran semasa mengandung dan penyakit bayi. Keseluruhan manfaat di dalam pelan akan terhenti apabila had seumur hidup telah digunakan sepenuhnya. Setiap tuntutan akan mengurangkan had seumur hidup namun kadar sumbangan tidak akan berubah.

MANFAAT PELAN
Disamping menyediakan manfaat kematian dan hilang upaya kekal menyeluruh, Ikhlas Wanita Takaful ini juga menawarkan manfaat yang istimewa khusus untuk wanita seperti berikut:
LAIN-LAIN MANFAAT YANG DITAWARKAN OLEH IKHLAS WANITA TAKAFUL
Pengeluaran sebahagian dari Akaun Pelaburan peserta (PIA) dibenarkan - Sijil mestilah telah berkuat-kuasa sekurang-kurangnya untuk tempoh 5 tahun sebelum pengeluaran pertama dibuat, dimana hanya 3 kali pengeluaran sahaja dibenarkan dan jarak untuk setiap pengeluaran mestilah sekurang-kurangnya 2 tahun. Amaun maksima dibenarkan bagi setiap pengeluaran adalah 30% dari jumlah PIA yang terkumpul.

RIDERS/MANFAAT TAMBAHAN YANG BOLEH DISERTAKAN BERSAMA PELAN
-Term Takaful
-Critical illness
-Accidental Death & Disability
-Immediate death expenses
-Hospital income benefit
-Waiver of Contribution
-Family Income Benefit
-Top-up

SYARAT-SYARAT PENYERTAAN IKHLAS WANITA TAKAFUL
-Umur penyertaan - Umur minima adalah 17 tahun dan umur maksima adalah 50 tahun (umur hari lahir akan datang- UHAD).
-Tempoh penyertaan - Sehingga peserta mencapai umur 50 atau 55 atau 60 atau 65 tahun (UHAD) dengan tempoh penyertaan minima selama 15 tahun.
-Jumlah perlindungan Asas - Pelan A (RM50,000), Pelan C (RM50,000), Pelan B (RM100,000), Pelan D (RM100,000), Pelan E (RM25,000) & Pelan F (RM25,000) adalah merupakan had sepanjang hayat.
-Sumbangan - Sumbangan minima (rujuk kepada illustrasi) dan sumbangan maksima tertakluk kepada keputusan pengunderaitan.

Note:
Ini bukan kontrak takaful dan syarat-syaratnya tidak dinyatakan secara terperinci. Sila rujuk kepada kontrak didalam sijil Ikhlas Wanita Takaful untuk mendapatkan maklumat dan butir-butir pelan yang terperinci.

Untuk Maklumat Lanjut Sila Hubungi:
•Zulhilme Mohd Nor
•016-7632585
•abgangah@hotmail.com
abgangah.blogspot.com

*terima kasih atas lawatan anda:)

0 comments:

Catat Ulasan